W sprawie:
przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Waryńskiego na okres 10 lat

Data zarządzenia:
2021-02-09

Numer zarządzenia:
0050.499.2021

Podjęte przez:
Burmistrza Szklarskiej Poręby

Zarządzenie wchodzi w życie:
z dniem wydania