W sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie, oznaczonej jako działka nr 19 obręb 0002

Data zarządzenia:
2021-02-09

Numer zarządzenia:
0050.500.2021

Podjęte przez:
Burmistrza Szklarskiej Poręby

Zarządzenie wchodzi w życie:
z dniem wydania