W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej 26

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXXVIII/436/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Szklarskiej Porębie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia