W sprawie:
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXXVIII/441/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Szklarskiej Porębie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia