W sprawie:
określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXXVIII/444/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Szklarskiej Porębie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego