Tak zwana Uchwała Krajobrazowa dla Miasta Szklarska Poręba to dokument regulujący przestrzeń Naszego Miasta ustalający zasady ekspozycji elementów takich jak reklamy, szyldy, obiekty małej architektury, np.: ławki, place zabaw, ogrodzenia. Celem tego dokumentu jest wytyczenie zasad umieszczania tych elementów w przestrzeni wspólnej i co za tym idzie poprawa wizerunku całego miasta.

            Obecny brak uregulowania prawnego tej kwestii prowadził do negatywnych zjawisk w przestrzeni publicznej co szpeciło niekiedy obszary naszego miasta, prowadziło do chaosu reklamowego i psuło krajobraz. W natłoku różnych nośników – reklama traci swoją rolę, ginie po prostu pośród całej tej pstrokacizny - stąd reklamodawcy prześcigają się w coraz większej ich formie, kolorystyce po to tylko, żeby przyciągnąć uwagę odbiorcy. Zapominając przy tym, że odbiorca przytłoczony ilością wyłącza odbiór i ją ignoruje. A zatem nie osiągany jest cel któremu służyć ma reklama.

            Dlatego samorząd w sytuacji postępującej degradacji naszego krajobrazu podjął działania aby przywrócić ład, w często egoistycznie zagarnianej przestrzeni. Tak, aby powstała spójna i harmonijna przestrzeń, która korzystnie wpłynie na każdego z nas.

            Podjęta Uchwała przyczyni się do estetycznego ujednolicenia form, doprowadzi do poprawy estetyki krajobrazu. Miasto zyska na odbiorze przez Mieszkańców – będzie zwyczajnie czystsze i bardziej spójne.

Zapisy uchwały nie wprowadzają całkowitego zakazu umieszczania reklam - raczej mają skłonić reklamodawców do stosowania reklamy stonowanej, nie eskalujące formą. Ma skłonić do wykonywania ich z materiałów trwałych. Tak, żeby nie prowadziły do zaśmiecania przestrzeni po jednym silniejszym wietrze.

            Prace nad dokumentem trwały ponad 3 lata. W tym czasie przeprowadzone były  konsultacje  z mieszkańcami i przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta oraz przeprowadzone były 4 dyskusje publiczne. Liczymy na to, że przyjęte w chwili obecnej rozwiązania stanowić będzie nie jako przyczynek do otwarcia dialogu nad poprawą krajobrazu naszego miasta, że przyczyni się zwiększenia świadomości mieszkańców, że warto dbać o krajobraz i przestrzeń,  która jest naszym wspólnym dobrem.

    
Uchwała da narzędzie  do tego by zharmonizować wizualnie ulice. Obecnie każdy przedsiębiorca będzie konkurować w przestrzeni na równych zasadach. Szyld przedsiębiorcy będzie tej samej wielkości, jak te umieszczone obok niego. Nie będzie musiał się martwić, że sąsiad go przysłoni.

 

Uchwała reguluje:

1) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

2) ich gabaryty,

3) standary jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W zakresie szyldów natomiast reguluje:

1) zasady i warunki ich sytuowania,

2) gabaryty oraz liczbę szyldów - mogą być sytuowane na nieruchomości w której podmiot prowadzi działalność - a zatem nie reguluje standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów.
Ustalone zasady zostały przyjęte dla całego obszaru miasta, jednak wprowadzono rozbicie na cztery obszary, w których pojawiają się różnice co do możliwości umieszczania, miejsca sytuowania  i wielkości urządzeń.
Wszystkie nowe reklamy, szyldy muszą powstawać w zgodności z zapisami tego dokumentu. Natomiast w przypadku istniejących jest 24 miesięczny okres dostosowawczy.
Aby ułatwić poruszanie się po zasadach został dla Państwa przygotowany PORADNIK (poniżej pliki do pobrania).