SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością informujemy, że w 2023 r. będzie realizowana kolejna edycja Budżetu obywatelskiego. Projekt regulaminu zakłada realizację 1 projektu ogólno - miejskiego o wartości szacunkowej do 200 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu Budżetu obywatelskiego miasta Szklarska Poręba na rok 2023. Konsultacje te zarządził zarządzeniem nr 0050.857.2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu obywatelskiego miasta Szklarska Poręba na rok 2023.

Przedłożony projekt, po ewentualnym uwzględnieniu uwag i uzupełnieniu harmonogramu zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Konsultacje prowadzone będą od dnia25.10.2022 r. do dnia8 listopada 2022 r. w formie przyjmowania propozycji i uwag przekazywanych za pośrednictwem formularza, który będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 oraz w formie formularza elektronicznego dostępnego w miejskim serwisie internetowym.

Formularz uwag w wersji elektronicznej dostępny jesttutaj