Z uwagi na wpis Miasta Szklarska Poręba do rejestru zabytków, wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra. Poniżej zamieszczono odnośnik, pod którym można pobrać stosowne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów