Kierownik: Halina Szyl

Adres: ul. 1 Maja 12

Telefon: (75) 717-34-43

Adres internetowy: www.biblioteka.szklarskaporeba.pl

Adres e-mail: bibliotekaszklarska@poczta.onet.pl