Dyrektor: Anita Kaczmarska

Adres: ul. Słowackiego 13

Telefon/Fax: (75) 717-36-14

Adres internetowy: www.moksial.pl

Adres e-mail: mok@mok.szklarskaporeba.pl