Burmistrz Szklarskiej Poręby

informuje, iż listy wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30  do godz. 15.30 do dnia 7 października 2011 r.