Stypendia sportowe

Informujemy, że podczas IV Sesji Rady Miejskiej w dniu w dniu 28 lutego 2019 r. podjęto uchwałę o stypendiach sportowych. Krąg osób uprawnionych do ubiegania się o stypendium, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów określa Regulamin, stanowiący załącznik do ww. uchwały.

Uchwała wraz z regulaminem do pobrania tutaj pdf

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie każdego roku do końca stycznia za osiągnięcia w roku poprzednim.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego do pobrania tutaj pdf lub tutaj docx

UWAGA !!!

W roku wdrażania programu stypendialnego, tj. w 2019 r. wnioskodawcy mogą ubiegać się o stypendium za osiągnięcia dokonane w roku 2018 na podstawie wniosków złożonych do 30 kwietnia 2019 r.

Do wniosku proszę dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj pdf lub tutaj docx